Wypoczynek blisko morza i jeziora

REGULAMIN

Regulamin Turkusowych Domków

 1.  Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 660499100
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Dodatkowo jest naliczana opłata klimatyczna wg stawek ustalonych przez Radę Gminy
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 7. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka nie dłużej niż do godz. 22.
 8. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 9. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę
 10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić.
 12. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje dzieci.
 13. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 14. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
 15. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości.
 16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
 17. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

POLECAMY

POKOJE I APARTAMENTY W DARŁÓWKU